Herttoniemi Sauna & Pool - Logo valkoinen

Varausehdot

Herttoniemi
Sauna & Pool

Vuokrausehtoja sovelletaan Helsingin Hitsaajankatu 14, pohjakerroksessa sijaitsevien Herttoniemi Sauna & Pool tapahtumatilojen vuokrauksessa.

Herttoniemi Sauna & Pool

Varausehdot

Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mukainen. Mahdollisista lisätunneista on sovittava etukäteen tilan omistajan kanssa ja niistä voidaan veloittaa erillinen maksu.

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan Helsingin Hitsaajankatu 14, pohjakerroksessa sijaitsevien saunatilojen vuokrauksessa. Saunatilojen vuokranantaja/operaattori on Elosin Oy. Tilojen omistaja on HKA Kiinteistöt Oy. Näissä vuokrausehdoissa vuokralaisella tarkoitetaan Herttoniemi Sauna & Pool sähköisissä vuokrausjärjestelmissä sekä puhelimitse varannutta/vuokrannutta henkilöä. Myös saunatiloja yrityskäyttöön vuokrattaessa vastuullinen vuokralainen on vuokrausjärjestelmässä nimetty henkilö. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

1. Varaaminen

Varauksen tulisi tapahtua normaalisti vähintään 14 vrk ennen vuokrapäivää (=päivää, jolloin saunatiloja käytetään). Pikavaraukset katsotaan läpi tapauskohtaisesti.

HUOM! Tilavuokran maksun eräpäivä on 7 päivää ennen varauksen alkamista. Jos varaukseen on lyhyempi aika, niin varauksen eräpäivä on HETI.

Vuokralainen takaa, että hänen sähköisessä vuokrausjärjestelmässä antamansa henkilö- ja varaustiedot ovat oikeita.

Sähköisessä vuokrausjärjestelmässä tehty varaus on vuokralaista sitova huomioiden kuitenkin kohdan 3. mukaiset peruutusehdot.

Saunan vuokra muodostuu tilavuokrasta ja mahdollisesta pyyhevuokrasta.

Vuokralaisen tulee varausta tehdessään ilmoittaa mahdollinen alennuskoodinsa tai sopimustunnus. Vuokralaisen tulee tarvittaessa pystyä todistamaan oikeutensa mahdolliseen alennukseen. Mahdollisissa alennuskoodin väärinkäyttötilanteissa vuokranantajalla on harkintansa mukaan oikeus joko yksipuolisesti purkaa tehty varaus tai periä vuokralaiselta normaalivuokra korotettuna 50 %:lla.

2. Avainpalvelu

Saunatilojen avain on noudettavissa Hitsaajankatu 14 seinässä olevasta avainsäilöstä saunatilojen vuokrapäivänä. Avainsäilön koodi lähetetään vuokraajalle puhelimitse n. 1 tunti ennen varausta.

Vuokraaja ei saa mennä tilaan vasta, kunnes vuokraus on sovittu alkavaksi, ellei toisin ole sovittu etukäteen operaattorin kanssa.

Jos saunatilan vuokraa ei ole maksettu tai sitä ei näy pankissa, saunatilan vuokran maksusta on esitettävä tosite (=kuitti) ennen avainsäilön koodin lähetystä. Kulku saunatilaan on sallittu vain varauksen aikana. Ylimääräisestä ajasta veloitamme arkisin 80 € / tunti.

Avain jätetään saunatilojen ulkona seinällä olevaan avainsäilöön saunatiloista poistuttaessa. Vuokralainen vastaa saunatilojen asiallisesta lukitsemisesta vuokra-ajan päätyttyä. Saunatiloihin ei ole mahdollista palata (esimerkiksi tavaroiden noutoa varten) avaimen luovuttamisen ja vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

Mahdollisia löytötavaroita voi tiedustella sähköpostitse info@herttoniemisauna.fi. Tähän sähköpostiviestiin tulisi merkitä mahdollisimman tarkasti kadonnut tavara, ja mahdollinen sijainti tilassa missä tavara voisi olla.

Kadotetusta avaimesta peritään vuokralaiselta 150 euroa. Mikäli avain palautuu, emme tässä tapauksessa palauta tätä 150 euron korvausta.

3. Peruutusehdot

Tilaajalla on oikeus seuraavien peruutus- ja varausehtojen puitteissa peruuttaa kokous- ja saunatilan vuokran kirjallisesti osoitteeseen: info@herttoniemisauna.fi.

Vahvistetun varauksen perumisesta laskutamme:
– 50 % vuokrahinnasta, jos peruutus tehdään 14 vrk sisällä ennen tilaisuutta
– Täyden tilavuokran jos peruutus tehdään 7 vrk sisällä ennen tilaisuutta

Peruutuspyynnöt perusteluineen sähköpostitse osoitteeseen: info@herttoniemisauna.fi.

Vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden perua varaus yksipuolisesti ilman velvoitteita viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vuokrapäivää. Äkillisestä esteestä (vesivahinko, tulipalo, ilkivalta, yms.) johtuen vuokranantaja voi perua vuokrauksen vielä vuokrapäivänä ilman korvausvelvoitteita vuokralaiselle. Tässä tapauksessa vuokra palautetaan täytenä takaisin vuokraajalle hänen ilmoittamaansa tilinumeroon. Takaismaksu maksetaan viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksen antamisesta. Vuokranantaja ei ole velvollinen etsimään korvaavaa tilaa vuokraajalle.

4. Vahingonteko ja lisäsiivous

Saunatilojen vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokranantajalle ja/tai kiinteistön omistajalle tai niiden omaisuudelle vuokratilojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen on myös vastuussa vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jos vahinko on seurausta vuokralaisen huolimattomasta toiminnasta vuokrauksen aikana (esimerkiksi vesihana/suihku/hella/uuni/kahvin- tai vedenkeitin on jäänyt päälle yms). Vahingonkorvausvastuu kattaa materiaali- ja korjaustyökustannukset (mukaanlukien korjaustöiden siivous). Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan vuokralaiselta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Korvaus esimerkkejä:
– Taulut 45€/kpl
– Pöydän rikkoutuminen 450€
– Loungejakkarat 250€/kpl (design-tuotteita)
– Altaan putsaus alk. 800€ (esimerkiksi oksennukset/muut sinne kuulumattomat vaikeasti siivottavat asiat)

Vuokraan sisältyy saunatilojen normaali yleissiivous (esim. tiskaus ja roskien poisvienti) siivousliikkeen toimesta. Vuokralaisen toimesta saunatilojen tulee olla siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen (=irtoroskat roskiin, pullot koreihin, tölkit kasaan, astiat keittiön tiskipöydälle, mahdolliset eritteet siivottava, kaatuneet juomat on pyyhittävä). Vuokralaisen mahdollisesti saunatiloihin jättämät ylimääräiset, viileässä säilytettävät elintarvikkeet tulee laittaa jääkaappiin. Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa vuokranantaja vuokralaista siivouksesta toteutuneiden tuntien perusteella 50 € / tunti.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle viivytyksettä viimeistään heti vuokrapäivää seuraavana arkipäivänä saunatiloissa mahdollisesti tapahtuneista vahingoista osoitteeseen: info@herttoniemisauna.fi.

Akuuteissa vahinkotapauksissa vuokraajan tulee ottaa välittömästi yhteyttä päivystysnumeroon 044 559 2313 joko puhelimitse tai tekstiviestillä.

5. Järjestyssäännöt

Saunatiloissa saa yhtäaikaisesti oleskella korkeintaan 50 henkilöä.

Vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokrakohteessa omasta ja vieraidensa toiminnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä ja henkilö- sekä esinevahingoista.

Saunatiloja ei saa ali-, edelleen- tai jälleen vuokrata, eikä saunatiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin saa myydä pääsylippuja.

Omien alkoholijuomien nauttiminen ja tarjoilu voimassa olevien lakien mukaisesti täysi-ikäisille henkilöille saunatiloissa on sallittua, mutta alkoholijuomien myynti ja välittäminen tms. vastikkeellinen tarjoaminen on kiellettyä.

Lasipullojen ja -astioiden vieminen pukuhuone- ja saunaosastolle on kielletty mahdollisen lasirikkoontumisen aiheuttaman tapaturmariskin vuoksi.
Omien ruokien nauttiminen saunatiloissa on sallittua.

Vuokranantajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla (esim. vartiointiliikkeellä tai poliisilla) on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus saunatiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille, vaaraa kiinteistölle tai irtaimistolle, tai mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään vuokralaisesta johtuvasta syystä.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu saunatilojen ulkopuolella tupakointipaikalla. Tupakointi ei saa aiheuttaa haittaa ulkopuolisille.
Takan käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

Kynttilöiden polttaminen kokous- ja saunatiloissa on kielletty.
Saunan ulkopuolella (mm. tupakointipaikalla) ei saa käyttäytyä naapurissa olevia asuinrakennuksia häiritsevästi.

6. Maksuehdot

Varaus maksetaan tilisiirtona viimeistään 7 päivää ennen varauksen alkamista. Varaus vahvistuu vasta, kun vuokralainen on maksanut vuokran.

7. Poistumisohjeet

Asiakkaan tulee noudattaa tiloissa olevia poistumisohjeita. Ohjeet toimitetaan myös sähköisesti varausvahvistuksen yhteydessä.

8. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle sähköpostitse osoitteeseen: info@herttoniemisauna.fi.

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta vuokralaiselle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu vuokranantajalle riippumattomista syistä.

Nämä vuokrausehdot on päivitetty 1.9.2023. Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

Elosin Oy
Pellaksentie 15 B, 01650 Vantaa
Y-tunnus: 2705407-6